JUNTA DIRECTIVA CLUB ATLÉTICO SAN VICENTE

David Torró i Enguix, cap de la secció d’Activitat Física i Esport de la Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport d’Alacant,

C E R T I F I C A:

Que dels antecedents que obren en aquest Registre de Clubs, Federacions i altres Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana, resulta que l’entitat denominada “CLUB ATLETICO SAN VICENTE HOCKEY” inscrita amb el número 797 i la seua
Junta Directiva escollida en l’Assemblea General Extraordinària del 04/03/2020 queda com segueix:

President: JOSÉ LUÍS MENDÍAS CASTREJÓN
Vicepresident 1º: JUAN RAMÓN TORREGROSA GARCÍA
Vicepresident 2º: JUAN ESCARRÉ URUEÑA
Vicepresident 3º: JUAN JOSÉ LLOPIS DELGADO
Secretari: GABRIEL PLAZAS GÓMEZ
Tresorer: LUCAS VIOLERO ARENAS
Vocal: ANA SÁNCHEZ MOLLÁ
Vocal: PATRICIA MARTÍNEZ GOSÁLBEZ
Vocal: MARÍA BERENGUER PASTOR
Vocal: PABLO MENDÍAS BARBERÁ